Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi

"Stem Uygulamaları ve Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi" Uzaktan Eğitim Sertifika Programı

.

"Stem Uygulamaları ve Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi"
Uzaktan Eğitim Sertifika Programı

Kurs Süresi: 4 Hafta, 60 ders saati

Kursun Başlangıç Tarihi: 27.11.2018

Kursun Bitiş Tarihi: 23.12.2018

 

Kurs gün ve saatleri: Kurslar Salı-Çarşamba ve Perşembe günleri Saat: 17:30-21:00 arasında uzaktan eğitim yolu ile verilecektir. Ayrıca  22 ve 23 Aralık 2018 tarihlerinde uygulamalı sınav yapılacaktır. 

 

Kurs ücreti 350 TL

BAŞVURU İŞLEMLERİ

- Kursa katılmak isteyenler COMUZEM Uzaktan Eğitim Sertifika Programları Başvuru Ön Kayıt Formu'nu doldurmaları gerekmektedir. Ön Kayıt Formu için tıklayınız.

- Daha sonrasında başvuru değerlendirmelerine göre belirlenecek tarihlerde aşağıdaki hesaba kurs ücretlerinin yatırılması gerekmektedir.

 Kurs ücretinin yatırılacağı hesap:  


Ziraat Bankası 18 Mart Şubesi 2294-12157748-5070
IBAN:TR840001002294121577485070

Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyenler ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde bizzat başvurarak ödeme yapabilirler. 

 

ÇOMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (COMUZEM)      Tel No: 0286 212 05 78

 

Eğitmenler: 

Doç.Dr. Betül TİMUR

Doç.Dr. Muzaffer ÖZDEMİR  

 

KURSUN KONULARI

STEM eğitimi ve Felsefi temelleri

- STEM Eğitimi Nedir? Tanımı, Önemi ve Standartları

- STEM sınıflarının özellikleri

- STEM’in eğitime katkıları

- STEM ders planı hazırlama

- Bilim ve bilimsel bilgi

- Bilim, Teknoloji ve Toplum ile İlişkisi

Öğrencileri Teknoloji ile güçlendirmek

- Yapılandırmacı Öğrenme Modelleri

- Sınıf İçinde Yaratıcılığı Artırma Stratejileri

- Sınıf İçinde Öğrenci Katılımını Artırma Stratejileri

- İnteraktif Öğrenme Nedir? Genel Bakış ve Araçlar

- Araştırmaya Dayalı Bilim Ortamı Nasıl Sağlanır?

- Sorgulamaya Dayalı Bilimsel Araştırmaların Tasarlanması

- Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirme

-Öğrenci Merkezli Sınıf Ve Ortam Oluşturma Yöntemleri

-Bütünleştirilmiş Müfredat Modeli

- Mühendislik Tasarım süreci

-Proje Tabanlı Öğrenme, Etkinlik Türleri ve Örnekler

- Bilime yönelik Proje Tabanlı Öğrenme

STEM EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ

-Geleceğin Teknolojileri ve Eğitime Yansımaları

-21.Yüzyıl Bireyleri için Eğitimi Yeniden Düşünmek 

-Dijital Vatandaşlık Eğitimi ve Siber Zorbalık

- Dijital Öğrenme Sistemleri

- Etkili Sunum Teknikleri

STEM EĞİTİMİNDE WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİ VE SİMÜLASYONLARIN KULLANIMI

- Sınıf ortamlarının eğitsel açıdan zenginleştirilmesine yardımcı olan Web 2.0 Araçlarının kullanımı

-Eğitimde Simülasyonların kullanımı ve interaktif simülasyon araçları

STEM EĞİTİMİNDE KODLAMA VE ROBOTİK PROJELERİ

-STEM Eğitiminde Kodlama Projelerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

-STEM Eğitiminde Robotik Projelerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi