Yönetim
Müdür Öğr. Gör. Dr. İsmail SATMAZ 0286 212 05 78 - 113
Müdür Yardımcısı      Öğr. Gör. Ömer Caner MEMİŞ    0286 212 05 78 - 113
Müdür Yardımcısı  Öğr. Gör. Dr. Ulaş YABANOVA 0286 212 05 78 - 113
Birim Koordinatörü Emel YURDABAK 0286 212 05 78 /217 13 03 - 3755
Özel Kalem   0286 212 05 78- 113

 

Yönetim Kurulu                                                                                                             
Başkan Öğr. Gör. Dr. İsmail SATMAZ
Üye Öğr. Gör. Ömer Caner MEMİŞ
Üye Öğr. Gör. Dr. Ulaş YABANOVA
Üye Prof. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR
Üye Doç. Dr. Engin GÜR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Melek KALIN SALI
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIZ