Görev Tanımları

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim Merkezi

GÖREV TANIMLARI

BİRİMİN TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

ÇOMÜSEM, yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. ÇOMÜSEM faaliyetlerini yönetmelikle belirlenen amaçları doğrultusunda yönetir.

 

MÜDÜR:

ÇOMÜSEM Müdürü kendisi tarafından atanan yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. ÇOMÜSEM birimlerini ÇOMÜSEM amaçları doğrultusunda yönetir. Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim-öğretim programları, ulusal ve uluslar arası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenler ve koordine eder. Faaliyetlere katılıp başarılı olanlara faaliyet türüne ait belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri onaylar.

 

BİRİM SEKRETERİ:

ÇOMÜSEM Müdürlüğü ile ilgili her türlü yazışmaları (yönetim kurulu kararlarını yazmak), kurs ilan ve afişleri, Müdürlüğümüzün bulunduğu bina sorunları ile ilgilenmek, Kısmı zamanlı öğrencilerin iş dağılımlarını düzenlemek, kursların sorunsuz bir şekilde başlatmak, ödemelerini almak, kurs eğitmenlerinin ders yükü bildirim formlarını düzenlemek,  kurs sonunda alınacak sertifika yada katılım belgelerini düzenlemek.

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)