Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi