Dayanak

      2547sayılı Kanun' un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d2 maddesine dayalı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitei Rektörlüğüne bağlı, maddelerde belirlenen tüm faaliyetleri düzenleyip yürütmek üzere Sürekli Eğitim Merkezi (ÇOMUSEM) kurulmuştur.

      Sürekli Eğitim Merkezi üniversite personeli ve öğrencilerinin yanı sıra Çanakkale’de yaşayan 7’den 70’e herkesin eğitimsel ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sağlayarak üniversite ve halk arasında köprü kurmayı amaçlamaktadır. Ayrıca SEM, kültürel zenginleşme ve bireysel gelişme açısından tüm Çanakkalelilere yüksek nitelikli eğitim sunmayı hedeflemektedir. Çeşitli kurumların ve üniversite birimlerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda açılan kurslarla birlikte son iki yılda merkezdeki etkinliklerinin yanı sıra ilçelerde de faaliyet göstermeye başlayan ÇOMÜSEM daha da büyümeyi amaçlamaktadır.

Amaç

      ÇOMUSEM' in amacı Üniversitenin eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, örgün öğretim dışında kalan eğitim-öğretim programları, seminerler, konferanslar, lisans tamamlama, pedagojik formasyon, çıraklık, dil, bilgisayar, beden eğitimi, müzik, resim... vb. gibi kurslar düzenleyerek Kamu, Özel Sektör ve Uluslar arası Kuruluşlara hizme götürmek ve bu hizmetler aracığı ile Üniversitenin bu kuruluşlara olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.


Bu Site Yavuz Oraltay - Panderma Bilisim Teknolojileri Tarafından tasarlandı.
© Copyright 2012