Teşkilat Şeması

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT ŞEMASI

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜR

Doç. Dr. Yener PAZARCIK

YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Mustafa KARA (Müdür Yardımcısı)

            Prof. Dr. Bünyamin BACAK

            Prof. Dr. Mustafa GÖRÜN     

            Dr. Öğr. Üyesi Nazmi YAĞANOĞLU

            Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Orkun GÖKTEPE

BİRİM SEKRETERİ

            Feyza URUN