Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi

Kurs Açma Dosyaları

Kurs açma prosedürü dosyası ve ekleri aşağıdadır.

Ekler

ÇOMÜSEM KURS AÇMA PROSEDÜRÜ.docx
ÇOMÜSEM Kurs Başvuru Dilekçesi.docx
ÇOMÜSEM Kurs Eğitmen Dilekçesi.docx
ÇOMÜSEM Kurs İçeriği.docx
ÇOMÜSEM Kurs Programı.docx