Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi

Mevcut Kurslarımız

Yoga Kursu
Genel Yabancı Dil (İngilizce) Kursu