Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi

Tamamlanan Kurslar

YDS ve Yüksek Lisans Dil Sınavlarına Yönelik İngilizce Kursu