Misyon ve Vizyon

MİSYON

Misyonumuz; Üniversitenin eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, örgütün öğretim dışında kalan eğitim-öğretim programları, seminerler, konferanslar, lisans tamamlama, pedagojik formasyon, çıraklık, dil, bilgisayar, beden eğitimi, müzik, resim vb. gibi kurslar düzenleyerek Kamu, Özel Sektör ve Uluslararası Kuruluşlara hizmet götürmek ve bu hizmetler aracılığı ile Üniversitenin bu kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

VİZYON

Vizyonumuz, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim-öğretim programları, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenler ve koordine eder. Faaliyetlere katılıp başarılı olanlara faaliyet türüne ait belgesi, sertifika ve benzeri belge verir.

 

DEĞERLER

Değerlerimiz; yenilikçi olmak, değişim ve gelişim yaratmak, uluslararası standartlarda uygulamalar gerçekleştirmektir.

 

HEDEFLER

Hedefimiz; 7’den 77’ye her yaşa ulaşabilmektir.