ÇOMÜ-Sürekli Eğitim Merkezi GWO Akreditasyon Sürecini Başarıyla Tamamladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (ÇOMÜSEM), 10 Ocak 2023 tarihi itibariyle, GWO onaylı Temel Güvenlik Eğitimi (Basic Safety Training/BST) vermeye yetkili kurum onayını almıştır.

ÇOMÜSEM, tüm gereklilikleri yerine getirerek, Rüzgâr Enerji Santrali (RES) sektörünün; üretim, montaj, servis ve işletilmesi sürecindeki tüm çalışanlara yönelik sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını amaçlayan, küresel birlik konumundaki GWO (Global Wind Organisation – Küresel Rüzgar Örgütü) Eğitim Sağlayıcısı unvanını almıştır.

Onaylı GWO Temel Güvenlik Eğitimi (BST), katılımcılara yangın farkındalığı, ilk yardım, yüksekte çalışma ve elle kaldırma ve taşıma gibi önemli beceriler kazandırmaktadır. GWO Temel Güvenlik Eğitimi’ni (BST) tamamlayan katılımcılar, rüzgar endüstrisinde çalışırken karşılaşılan tehlikeler ve bu tehlikelerin nasıl kontrol edileceği ve azaltılacağı konusunda gerekli yetkinliğe sahip olacaklardır. Böylelikle sektörün ihtiyacı olan, sıfır iş kazası ve tam güvenlikli yüksekte çalışma ortamı sağlanması hedeflenmektedir.

ÇOMÜSEM akredite GWO eğitimleri; Rüzgar Enerji Santralinde ve türbinlerinde çalışan personelin, sadece ulusal değil, uluslararası alanda Rüzgar Türbinleri için gerekli olan Temel İş Güvenliği Eğitimlerini, aynı standartta alabilmesini kapsamaktadır.

Bu sertifikasyon, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı’na Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanarak başvurusu yapılan ve desteklenmeye hak kazanan Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (Re-You) Operasyonu bünyesinde yapılan, kapasite geliştirme desteği ile sağlanmıştır.

Akreditasyon sürecinde emeği geçen akademik ve idari personelimize teşekkür ederiz.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)