İş Dünyasında Kriz ve Stres Yönetimi Sertifika Programı

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK koordinatörlüğünde 20/09/2021 tarihinde İş Dünyasında Kriz ve Stres Yönetimi Sertifika Programı açılacaktır.

Açıklaması

Kursun öncelikli amacı gittikçe kaotik hal alan iş dünyasında kriz yönetimi bilincini oluşturmaktır. Bu çerçevede iş dünyasının aktörlerini, çevresel değişkenleri tanımlamak ve krizleri fırsata dönüştürmektir. Stratejik bilinç çerçevesinde krizlerin stres ve çatışma süreçleriyle olan ilişkilerini ortaya koymak, yönetme bilgi ve becerisi geliştirmektir

Dersin içeriği:Krizin tanımı, kriz yönetimi, başarı koşulları, krizin olumlu ve olumsuz sonuçları, krizin evreleri, kriz nedenleri, süreç olarak kriz yönetimi, kriz öncesi ve sonrası yönetim. Stresin tanımı, benzer kavramlar, aşamaları, bireysel ve örgütsel stres faktörleri, çevresel faktörler, stresin sonuçları, örgütsel stres ve çatışma yönetimi.

Dersin öğrenme çıktıları:

  • Kriz, stres ve çatışmayla ilgili kavramları öğrenmek,
  • Kriz ve stres nedenlerini tanımlamak,
  • Kriz yönetimi süreç ve stratejilerini öğrenmek,
  • Pratikte karşılaşılan krizler, stres durumları ve yönetim uygulamalarını öğrenmek,
  • Bireyse ve örgütsel yönetim stratejilerini bütünleştirmek,
  • Kriz ve stres ortamındaki ilişkileri yorumlamak, analiz etmek.
  • Krizleri ve stresleri proaktif biçimde yönetmek

Başvuru için tıklayınız.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)