Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK koordinatörlüğünde 20/09/2021 tarihinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı açılacaktır.

Açıklaması

Çalışanların “insan ve yönetimi” alanında uzmanlaşmasını sağlamaktır. Günümüzde “insan sermayesi” algısına dönüşen nitelikli insan gücünün yetenekleri doğrultusunda işletmelere çekilmesini ve yetkinlik bazlı olarak yönetilmesini sağlamaktır.

İş dünyasında stratejik önemi gittikçe artan İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinin daha etkin ve verimli işlevler üstlenmesini sağlamaktır.

Dersin içeriği:İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetiminin stratejik İK’ya evrilme süreci; insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar işlenmektedir. İK alanındaki yeni trendlere dikkat çekilmektedir.

Dersin öğrenme çıktıları:

  • İKY’den Stratejik İKY’ye geçiş sürecindeki kavramları öğrenmek,
  • SİNKA’nın işlevlerini öğrenmek,
  • Pratikte İKY uygulamalarını öğrenmek,
  • İKY ile üst düzey işletme stratejilerini bütünleştirmek,
  • İş gücü ortamını tanımlamak,
  • İş dünyasındaki insan ve yönetim ilişkilerini yorumlamak.

Başvuru için Tıklayınız.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)